PersondataBehandling af personoplysninger vi indsamler om vores kunder


1. Kontaktoplysninger


Frisør Flambart ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om vores kunder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Frisør Flambart ApS

Lyngby Hovedgade 48

2800 Kgs. Lyngby

CVR nr. 35680535
Telefon: +4522894299
Mail: adm@flambart.dk 


 

2. Formålene med behandlingen af personoplysninger


Vi registrerer personoplysninger i vores booking system Hairtools for at kunne udføre behandlinger og for at du kan udføre tidsbestillinger.


Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.3. Kategorier af personoplysninger


Navn, telefonnummer, evt. adresse, evt. e-mailadresse, fødselsdato, køn og tidspunkt for behandlinge samt historik på gennemførte behandlinger


 

4. Modtagere af oplysningerne


Vi videregiver eller overlader personoplysninger ikke til andre undtagen databehandlere associeret med vores booking system Hairtools


 

5. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger 5 år efter den sidste behandling hos Frisør Flambart. 6. Retten til at trække oplysninger tilbage


Du har til enhver tid ret til at trække dine oplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.7. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 9. Klage til Datatilsynet 


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk